15th–23rd October 2018 Targowa Creativity Center Multicultural Center Jordan Garden PJATK

15 – 23 października 2018

15th – 23rd October 2018

 

Konferencja “Thresholds" czyli “Progi" jest platformą spotkania wykładowców i studentów pracujących w projektach Alien, Independence 100  ×  independence i uczestników kursu Projektowania Społecznie Zaangażowanego PJATK

[Social Design Course].

Pokonujemy progi, przejścia, bramki, szlabany i przeszkody, które utrudniają nam komunikację i rozumiane bardzo szeroko,

godne współistnienie.

 

Cykl warsztatów (15–19 października), publicznych wydarzeń i dwudniowa konferencja (22–23 października) poświęcone są wolności, niezależności, a także pracy w kontekście migracji. „Thresholds” obejmuje interdyscyplinarne prezentacje i warsztaty związane z komunikacją, interaktywnością, pracą i współpracą, projektowaniem społecznie zaangażowanym, interwencją w przestrzeni publicznej i publicznym protestem, a także

z filozofią, historią i sztukami performatywnymi

 

Wykłady w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

 

The conference “Thresholds" is a meeting place for lecturers and students working within Alien and Independence 100  × independence projects, as well as for the participants of the Social Design Course at PJAIT. We clear the thresholds, ways, drawbars and hurdles which hinder our communication and the broadly taken dignified coexistence.

 

The cycle of workshops (October 15–19), public events and a two-day conference (October 22–23) are devoted to freedom, independence, and work in the context of migration. “Thresholds” includes interdisciplinary presentations and workshops connected with communication, interactivity, work and collaboration, socially-engaged design, intervention in the public space and public protest, as well as philosophy, history and performative arts.

 

 

Lectures only in English but we provide simultaneous translation into Polish.

 

Speakers

Olympia Exarchou

Students

Program

Poniedziałek 15 października

 

Ulica Koszykowa 86,

sala 101 w budynku C

 

09:30-09:50

Wykład Marjatta Itkonen &

Ewa Satalecka

Temat: About the course

 

09:55-10:15

Wykład Beata Czajkowska

Temat: The demographic challenge of developed societies

 

10:15-10:35

Wykład David Scully

Temat: The structure of employment, income and wealth of developed societies

 

10:15-10:35

Wykład Monika Rogowska-Stangret

Temat: What does work (no longer) mean?

 

11:00-11:20

Wykład Agata Czarnecka

Temat: Who is working and what's the pay?

 

11:20-11:40

Panel dyskusyjny

 

11:40-13:00

przerwa

 

13:00-16:00

Warsztaty

Wtorek 16 października

 

Ulica Koszykowa 86,

sala C-1 w budynku C

 

09:30-09:50

Wykład Filip Wejman

Temat: XXX

 

09:50-10:10

Wykład Grażyna Cieślak

Temat: Who is working in Warsaw?

 

10:15-10:35

Wykład Rasmus Vuori

Temat: Generative Narratives

 

 

10:40-11:00

Wykład Marjatta Itkonen

Temat: Immigrants and disabled persons right to work

 

11:00-11:20

Panel dyskusyjny

 

1120-13:00

przerwa

 

13:00-16:00

Warsztaty

Środa 17 października

 

Ulica Koszykowa 86,

sala C-1 w budynku C

 

09:30-09:50

Wykład Michał Nauman

Temat: Intelligence as shaped by the brain

 

09:55-10:10

Wykład Lech Uliasz

Temat: Empowering new senior citizens initiatives

 

10:15-10:35

Wykład Tatiana Toutikian

Temat: Artisit's voice

 

10:40-11:00

Panel dyskusyjny

 

11:00-13:00

przerwa

 

13:00-16:00

Warsztaty

Czwartek 18 października

 

Ulica Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

09:30-12:00

Warsztat Marjatta Itkonen &

Anna Ciechanowicz

 

12:00-13:00

przerwa

 

13:00-16:00

Praca samodzielna

Piątek 19 października

 

Ulica Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

10:00-14:00

Praca samodzielna

 

14:00-16:00

Prezentacja finalnych konceptów

Wtorek 23 października

 

Ulica Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

9:30-10:00

Rozpoczęcie

 

10:00-10:15

Marta Pachocka, Jan Misiuna i Magdalena Proczek

 

10:15-10:30

Margaret Allen

i Fernando Solis

Temat: The Scottish Perspective on the Education and Migration debate: Outputs from the Alien Project

 

10:30-10:45

Emilia Piętka-

Nykaza i Colin Clarc

 

10:45-11:00

Wulf Livingstone

 

11:00-11:15

Yadzia Williams i Adam Cooke

 

11:15-11:30

Ewa Satalecka

 

11:30-12:00

przerwa

 

12:00-12:15

Katerina Antonaki

Temat: ALIEN project - the Living Labs as an educational experiment

 

12:15-12:30

Olympia Exarchou

Temat: AMORFOUS summer camp

 

12:30-12:45

Kinga Garnette-Skorupska

 

12:45-13:00

Wiesław Kopeć

 

13:00-13:30

Alien Students

 

13:30-14:30

Otwarta debata

 

14:30 - 16:00

obiad

Poniedziałek 22 października

 

Ulica Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

9:00-9:30

Rejestracja

 

9:30-10:00

Otwarcie

 

Filozofia i religia

 

10:00-10:30

François-Ronan Dubois

Temat: Empowering Education & the Ethics of Participatory Research-Design

 

10:30-11:00

Katherina Neges

 

11:00-11:30

Thomas Nedergaard

Temat: Is it at all an option for the independent authentic I in 2018, to participate in community, traditions and church?

 

11:30-12:00

przerwa

 

Design

 

12:00-12:30

Alexandra Zsigmond

Temat: The Art of the News

 

12:30-13:00

Annelys de Vet i Jasmine Wójcik

Temat: Poetic forms of resistance, Design as an emancipatory tool

 

13:00-13:30

Yasia Williams

 

13:30-14:00

Lucienne Roberts

Temat: When graphic design met politics

 

14:00-15:30

przerwa na obiad

 

Design i edukacja

 

15:30-16:15

Marjatta Itkonnen

i Anna Ciechanowicz

 

Istota ludzka

 

16:30-18:30

Warsztaty z Mariela Nestora

Temat: Space Affects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci MA i mieszkańcy: Marjatta Itkonen / Anna Ciechanowicz

Temat: Labour Market, who will work?

Warsztaty do wyboru 15.10-19.10

2nd and 3rd year students: Valentina de Matteo

Topic: LEGO serious workshops

Studenci 3 roku: Laura Federici / Ketty di Tardo / Ewa Satalecka

Temat: Graphic intervention into the public space

Studenci 2, 3 roku: Anil Demir i Eliza Bandera

Temat: Designing a mobile app for foreign students

Studenci 2 roku + przyjezdni: Markus Pretnar

Temat: No future of work

Studenci 1 roku: Yadzia Williams / Jan Bajtlik / Anna Eichler / Sebastian Trzoska

Temat: Introduction to the design processing

Monday 15th October

 

Koszykowa 86,

Room 101 in building C

 

09:30-09:50

Lecture Marjatta Itkonen &

Ewa Satalecka

Topic: About the course

 

09:55-10:15

Lecture Beata Czajkowska

Topic: The demographic challenge of developed societies

 

10:15-10:35

Lecture David Scully

Topic: The structure of employment, income and wealth of developed societies

 

10:15-10:35

Lecture Monika Rogowska-Stangret

Topic: What does work (no longer) mean?

 

11:00-11:20

Lecture Agata Czarnecka

Topic: Who is working and what's the pay?

 

11:20-11:40

Panel discussion

 

11:20-13:00

break

 

13:00-16:00

Workshops

Tuesday 16th October

 

Koszykowa 86,

Room C-1 in building C

 

09:30-09:50

Lecture Filip Wejman

Topic: XXX

 

09:50-10:10

Lecture Grażyna Cieślak

Topic: Who is working in Warsaw?

 

10:15-10:35

Lecture Rasmus Vuori

Topic: Generative Narratives

 

 

10:40-11:00

Lecture Marjatta Itkonen

Topic: Immigrants and disabled persons right to work

 

11:00-11:20

Panel discussion

 

11:20-13:00

break

 

13:00-16:00

Workshops

Wednesday 17th October

 

Koszykowa 86,

Room C-1 in building C

 

09:30-09:50

Lecture Michał Nauman

Topic: Intelligence as shaped by the brain

 

09:55-10:10

Lecture Lech Uliasz

Topic: Empowering new senior citizens initiatives

 

10:15-10:35

Lecture Tatiana Toutikian

Topic: Artisit's voice

 

10:40-11:00

Panel discussion

 

11:00-13:00

break

 

13:00-16:00

Workshops

Thursday 18th October

 

Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

09:30-12:00

Workshop by Marjatta Itkonen &

Anna Ciechanowicz

 

12:00-13:00

break

 

13:00-16:00

Independent work

Piątek 19 października

 

Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

10:00-14:00

Students working on presentation proposals

 

14:00-16:00

Students concept presentations & exhibition

Tuesday 23rd October

 

Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

9:30-10:00

Opening of day 2

 

10:00-10:15

Marta Pachocka, Jan Misiuna and Magdalena Proczek

 

10:15-10:30

Margaret Allen i

Fernando Solis

Topic: The Scottish Perspective on the Education and Migration debate: Outputs from the Alien Project

 

10:30-10:45

Emilia Piętka-

Nykaza i Colin Clarc

 

10:45-11:00

Wulf Livingstone

 

11:00-11:15

Yadzia Williams & Adam Cooke

 

11:15-11:30

Ewa Satalecka

 

11:30-12:00

break

 

12:00-12:15

Katerina Antonaki

Topic: ALIEN project - the Living Labs as an educational experiment

 

12:15-12:30

Olympia Exarchou

Topic: AMORFOUS summer camp

 

12:30-12:45

Kinga Garnette-Skorupska

 

12:45-13:00

Wiesław Kopeć

 

13:00-13:30

Alien Students

 

13:30-14:30

Open Public Debate

 

14:30-16:00

lunch

 

 

 

Monday 22nd October

 

Targowa 56,

Centrum Kreatywności Targowa

 

9:00-9:30

Registration

 

9:30-10:00

Opening of day 1

 

Philosophy and religion

 

10:00-10:30

François-Ronan Dubois

Topic: Empowering Education & the Ethics of Participatory Research-Design

 

10:30-11:00

Katherina Neges

 

11:00-11:30

Thomas Nedergaard

Topic: Is it at all an option for the independent authentic I in 2018, to participate in community, traditions and church?

 

11:30-12:00

break

 

Design

 

12:00-12:30

Alexandra Zsigmond

Topic: The Art of the News

 

12:30-13:00

Annelys de Vet and

Jasmine Wójcik

Topic: Poetic forms of resistance

Design as an emancipatory tool

 

13:00-13:30

Yasia Williams

 

13:30-14:00

Lucienne Roberts

Topic: When graphic design met politics

 

14:00-15:30

lunch break

 

Design i education

 

15:30-16:15

Marjatta Itkonnen

i Anna Ciechanowicz

 

Human being

 

16:30-18:30

Workshops with Mariela Nestora

Topic: Space Affects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops you can choose 15.10-19.10

2nd year students + migrants: Markus Pretnar

Topic: No future of work

1 year students: Yadzia Williams / Jan Bajtlik / Anna Eichler / Sebastian Trzoska

Topic: Introduction to the design processing

2nd, 3rd year students: Anil Demir and Eliza Bandera

Topic: Designing a mobile app for foreign students

3rd year students: Laura Federici / Ketty di Tardo / Ewa Satalecka

Topic: Graphic intervention into the public space

MA students and citizens: Marjatta Itkonen / Anna Ciechanowicz

Topic: Labour Market, who will work?

2nd and 3rd year students: Valentina de Matteo

Topic: LEGO serious workshops

Registration

Organizers

Contact

 

Możecie się z nami kontaktować poprzez email!

 

threshold.conf@gmail.com

 

www.facebook.com/thresholdconference/

 

 

Miejsca:

 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

 

Centrum Kreatywności Targowa

Targowa 56, 03-733 Warszawa

 

Centrum Wielokulturowe

Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa

 

Ogród Jordanowski VIII

Suwalska 13, 03-252 Warszawa

 

 

 

You can contact us through email!

 

threshold.conf@gmail.com

 

www.facebook.com/thresholdconference/

 

 

Places:

 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

 

Centrum Kreatywności Targowa

Targowa 56, 03-733 Warszawa

 

Centrum Wielokulturowe

Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa

 

Ogród Jordanowski VIII

Suwalska 13, 03-252 Warszawa

Press

 

15th–23rd October 2018 Targowa Creativity Center Multicultural Center Jordan Garden PJATK
15th–23rd October 2018 Targowa Creativity Center Multicultural Center Jordan Garden PJATK