Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kultury

/

 European Union National Institutes for Culture

 

Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kultury – eunic jest partnerską siecią instytucji i działów kultury ambasad krajów

Unii Europejskiej.

 

Misją eunic realizowaną przy współpracy europejskich instytutów kultury, jest promowanie wartości europejskich i współtworzenie różnorodności kulturowej zarówno w jak i poza Unią Europejską. Projekty realizowane przez EUNIC wspierają rozwój, działania proekologiczne, zapobiegają iprzeciwdziałają konfliktom. Skierowane są na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i twórczy postęp ekonomiczny.

 

EUNIC posiada 34 członków z 28 państw, reprezentowanych

w ponad 150 krajach, w ponad 2000 oddziałach i poprzez tysiące lokalnych partnerów. Członkowie EUNIC pracują na rzecz sztuki, języka, młodzieży, edukacji, nauki i międzykulturowego dialogu oraz rozwoju poszczególnych sektorów. Na poziomie lokalnym członkowie eunic tworzą klastry by wspólnie wspierać lokalne projekty i inicjatywy.

 

EUNIC-Warszawa jest klastrem działającym od roku 2007. Współpracuje z ponad 50 lokalnymi i regionalnymi instytucjami współtworząc projekty kulturalne, socjalne i edukacyjne.

 

 

EUNIC stands for European Union National Institutes for Culture; the network of European national institutes of culture and national bodies engaged in cultural and related activities beyond their national borders. EUNIC brings together organizations from all 28 EU member states and adds value through its global network of clusters. By pooling together the resources and expertise of its members and carrying out joint work on common areas of interest, EUNIC is a recognized partner of the EU and its stakeholders in defining and implementing European policy on culture inside and outside the EU.

 

EUNIC promotes cultural diversity and cultural dialogue and advocates for a stronger role for culture in public policies and in external relations, both at European and international level. By means of its clusters, EUNIC has a strong capacity to deliver collaborative transnational projects connecting culture and society, as well as significant potential for training and research in cultural diplomacy and cultural relations. EUNIC has 34 members from 28 countries represented in over 150 countries with more than 2,000 branches and thousands of local partners.

 

EUNIC-Warszawa has been a thriving cluster since its start in 2007 and has 17 full members and 8 associated members. The cluster cooperated with over 50 different local, regional and national institutions in a variety of cultural, social and educational projects.

 

https://www.eunicglobal.eu