Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

/

Polish-Japanese Academy of Information Technology

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych istnieje od 2004 roku. Najpierw jako program licencjacki, obecnie również prowadzi studia

na poziomie magisterskim i studia w języku angielskim.

Ten unikalny w skali kraju wydział jednoczy w programie polską tradycję i nowoczesne technologie projektowania komunikacji wizualnej. Studenci tworzą projekty, realizując interdyscyplinarny, międzywydziałowy program. Dzięki temu mogą eksperymentować i prowadzić badania teoretyczne zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.

 

Aktualnie prowadzone działania badawcze dotyczą nowych form komunikacji za pomocą inteligentnych interfejsów, eksperymentalnych gier, rzeczywistości rozszerzonej, grafiki dynamicznej oraz rozwiązań hybrydowych łączących elementy małej architektury i mediów. Celem studiów jest wykształcenie kadry myślących krytycznie twórców komunikacji wielomedialnej, szanujących dziedzictwo polskiej myśli projektowej. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę

oraz współpracuje z najlepszymi uczelniami w Europie (program Erasmus) i na świecie (Ameryka Północna, Azja, Australia). Zarówno studenci, jak i wykładowcy uczestniczą

w międzynarodowych programach wymian międzyuczelnianych.

 

 

The department of New Media Art of the Polish-Japanese Academy of Information Technologies was launched in 2004. First as a BA, now, it also runs the MA level studies, as well as the English Program BA and since 2016 MA.

The program, unique in Poland, consolidates Polish art traditions and new technologies. Students are engaged in interdisciplinary and trans-disciplinary exploration in the digital arts. The curriculum enables students to investigate innovative approaches to contemporary theory and practice, and fosters both individual inquiry and high-level collaboration. Current research areas in the department include new forms of visual communication using sensor and physical interfaces, experimental games, augmented reality, motion graphics, hybrid architectural/media environments, digitally articulated sculpture and responsive environments. The primary objective of the program is to prepare creative critical thinkers to become leaders in new media design, not losing the long Polish tradition in art. PJAIT employs outstanding specialists, researchers and academic teachers from Poland and other countries as well. PJAIT is active on the international scene, cooperating with academic centers in Europe – within the framework of the Erasmus–Socrates program – and from other continents (North America, Asia, Australia). The students of PJAIT can participate in exchange programs and take courses at renowned foreign universities.

 

http://www.pja.edu.pl